Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg 2014

Der er valg til skolebestyrelserne på Holbæk Kommunes folkeskoler i foråret 2014.

Læs mere om valglister, regler og sammensætning af bestyrelsen under fanebladet Skolebestyrelsen

Tidsplan for afholdelse af valg til skolebestyrelsen på Isefjordskolen.

Tidspunkt

Handling

Den 10. marts

Valgbestyrelsen sørger for, at valglisten er udarbejdet.

Den 20. marts

Frist for henvendelse ang. optagelse på valglisten.

Den 11. marts

Skriftlig meddelelse til hjemmene om valgmødet

og om procedure for optagelse på valgliste

Den 1. april kl. 18 - 20

Valgmøde afholdes på Isefjordskolen, afd. Holbæk.

Bestyrelsesformand orienterer om bestyrelsens arbejde

Skoleleder orienterer om valgbestemmelser

Den 11. april

Sidste frist for kandidatopstilling, herunder sidste frist for underskrivelse af kandidatopstilling

Den 11. april

Underretning af kandidater om opstilling, hvis disse ikke selv har underskrevet opstillingen

Den 13. april

Fristen for en kandidat, der ikke ønsker opstilling, for at tilkendegive dette er 10 dage efter modta-gelsen af underretningen

Senest d. 22. april – møde imellem opstillede kandidater og skoleleder

Den 30. april

                                                                                      Den 2. maj

Den 5. maj

Den 14. maj

Den 15. maj

Den 26. maj

Hvis der er enighed om opstillingsrækkefølge er der FREDSVALG

Hvis ikke FREDSVALG – frist for kandidaters aflevering af valgmateriale

Orientering til forældre om afstemning

Afstemningen starter kl. 8.00

Afstemningen slutter kl. 19.00

Offentliggørelse af valgresultat

Frist for aflevering af klager

VELKOMMEN TIL Isefjordskolen

Isefjordskolen - et godt sted at lære

Isefjordskolen har i dag ca. 650 elever fordelt på to skoleafdelinger.

Afdeling Holbæk er skole for ca. 620 elever fra 0. til 9 klasse, mens afdeling Orø huser ca. 30 elever fra 0. til 6. klasse.

Holbæk afdeling er placeret i Holbæk vestby, mens afdeling Orø er centralt placeret på Orø. Efter 6. klasse fortsætter Orøelever deres skolegang i Holbæk afdeling.

Skolen har i sin nuværende form eksisteret siden 2012. Her blev  Isefjordskolen dannet i forbindelse med en ny skolestruktur i Holbæk, hvor de tidligere Absalonskolen og Orø Skole smeltede sammen til en ny skole.  

På Isefjordskolen er vi ambitiøse og arbejder målrettet for at alle elever lærer mest muligt. Da vi ved, at læring sker på mange måder, har vi indrettet en fleksibel skole, hvor vi målrettet arbejder på at udvikle gode læringsfællesskaber, der kan sikre hver enkelt elev rum og mulighed for optimal læring. Vi arbejder på at tilpasse strukturen til den læring, der skal finde sted, og det indebærer bl.a., at der ofte bliver arbejdet på tværs af klasser og årgange, og at skemaerne forandres i løbet af året.

Det gode læringsrum på Isefjordskolen indebærer, at alle oplever, at der er en god og tryg stemning. Det er vigtigt for os, at vi arbejder med rummelige fællesskaber, hvor alle lærere, forældre og elever bidrager til at skabe rum for alle elevers læring og deltagelse i fællesskabet.

Vi er desuden optaget af, at der er opsat klare mål for læringen, og eleverne er aktive og har indflydelse. Vi har klare spilleregler og stiller store krav. Vi tilstræber passende udfordringer til alle hver dag. Vi bruger digitale læringsmidler i udstrakt grad.

Afdeling Holbæk er en moderne skole bygget i 2005. Et tæt samarbejde mellem arkitekter og skolefolk har resulteret i en skolebygning med god plads, spændende udearealer og med gode muligheder for varierede undervisningsformer. Bygningen understøtter således på flot vis den moderne pædagogik, som er Isefjordskolens kendetegn.

På Afdeling Orø arbejder vi i to aldersintegrerede grupper, og vores skolebygning understøtter fint denne arbejdsform. Her er desuden et bygningsfællesskab med Orø Børnehus, der rummer børn fra 0 – 6 år, og der er et tæt samarbejde mellem større og mindre børn, f.eks. i SFO’ens aktiviteter og ved særlige arrangementer.

Kontaktoplysninger

Mail: Isefjordskolen@holb.dk

 

Afdeling Holbæk

Vandtårnsvej 3

4300 Holbæk

Telefon 7236 7010

Kontorets åbningstid

Dagligt 8:15 - 15:00

dog fredag til 12:00

 

Afdeling Orø

Bygaden 50 , Orø

4300  Holbæk

Telefon 7236 7040

Kontorets åbningstid

Dagligt 8:15 - 13:00

dog fredag til 12:00