VELKOMMEN TIL Isefjordskolen

Isefjordskolen - et godt sted at lære

Isefjordskolen har i dag ca. 650 elever fordelt på to skoleafdelinger.

Afdeling Holbæk er skole for ca. 620 elever fra 0. til 9 klasse, mens afdeling Orø huser ca. 30 elever fra 0. til 6. klasse.

Holbæk afdeling er placeret i Holbæk vestby, mens afdeling Orø er centralt placeret på Orø. Efter 6. klasse fortsætter Orøelever deres skolegang i Holbæk afdeling.

Skolen har i sin nuværende form eksisteret siden 2012. Her blev  Isefjordskolen dannet i forbindelse med en ny skolestruktur i Holbæk, hvor de tidligere Absalonskolen og Orø Skole smeltede sammen til en ny skole.  

På Isefjordskolen er vi ambitiøse og arbejder målrettet for at alle elever lærer mest muligt. Da vi ved, at læring sker på mange måder, har vi indrettet en fleksibel skole, hvor vi målrettet arbejder på at udvikle gode læringsfællesskaber, der kan sikre hver enkelt elev rum og mulighed for optimal læring. Vi arbejder på at tilpasse strukturen til den læring, der skal finde sted, og det indebærer bl.a., at der ofte bliver arbejdet på tværs af klasser og årgange, og at skemaerne forandres i løbet af året.

Det gode læringsrum på Isefjordskolen indebærer, at alle oplever, at der er en god og tryg stemning. Det er vigtigt for os, at vi arbejder med rummelige fællesskaber, hvor alle lærere, forældre og elever bidrager til at skabe rum for alle elevers læring og deltagelse i fællesskabet.

Vi er desuden optaget af, at der er opsat klare mål for læringen, og eleverne er aktive og har indflydelse. Vi har klare spilleregler og stiller store krav. Vi tilstræber passende udfordringer til alle hver dag. Vi bruger digitale læringsmidler i udstrakt grad.

Afdeling Holbæk er en moderne skole bygget i 2005. Et tæt samarbejde mellem arkitekter og skolefolk har resulteret i en skolebygning med god plads, spændende udearealer og med gode muligheder for varierede undervisningsformer. Bygningen understøtter således på flot vis den moderne pædagogik, som er Isefjordskolens kendetegn.

På Afdeling Orø arbejder vi i to aldersintegrerede grupper, og vores skolebygning understøtter fint denne arbejdsform. Her er desuden et bygningsfællesskab med Orø Børnehus, der rummer børn fra 0 – 6 år, og der er et tæt samarbejde mellem større og mindre børn, f.eks. i SFO’ens aktiviteter og ved særlige arrangementer.

Kontaktoplysninger

Mail: Isefjordskolen@holb.dk

Afdeling Holbæk
Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk
Telefon 7236 7010

Kontorets  telefon- og åbningstid
Dagligt 8:15 - 14:00
Tirsdag lukket til 11:00
Torsdag lukket
mellem 9:00 -10:00

Afdeling Orø
Bygaden 50 , Orø
4300  Holbæk
Telefon 7236 7040

Kontorets åbningstid 
Onsdag 8:15 - 13:00
Telefontid som afd. Holbæk